Er zijn geen algemene voorwaarden op en. Het BGB (burgerlijk wetboek) is van toepassing